Tam Ekzom Dizileme

Tam Ekzom Dizileme (Whole Exome Sequencing-WES) isimli yeni bir genetik test biçimi, genomun en
bilgilendirici bölgelerine odaklanarak DNA'daki değişiklikleri teşhis eder. Ekzom, vücudunuzun, düzgün çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu protein üretimini belirleyen genlerin DNA dizileri koleksiyonudur. Bu
bölgelere ekzon denilir.

Şimdiye kadar bilimin teşhis etmeyi başarabildiği hastalığa neden olan
mutasyonların çoğu ekzonların içinde bulunur. Çoğu genetik test, tek bir gene veya önceden saptanmış belli sayıda gene odaklanırken bir WES testi, aynı anda binlerce geni inceler.

İnsan genomunun %2'sinden azı, ~21.000 genin ~200.000 ekzonuna bölünmüş yaklaşık 50 Mb'yi temsil eden protein kodlayan genlere karşılık gelir. Genomun kalanının işlevi büyük ölçüde hâlâ bilinmiyor. Bugüne kadar teşhis edilen insan kalıtım kaynaklı hastalıkla ilişkili mutasyonların çoğu bu ufak kod bölümünde
bulunur. Gerçekten de Mendeliyen bozukluklarında bütün hastalık yapıcı mutasyonların %60 kadarının,
kodlayan ekzonlar içinde bulunma olasılığı yüksektir.

Komple genom dizi analiziyle (WGS) karşılaştırıldığında daha maliyet bilinçli alternatif olarak insan
ekzomuna odaklanmak, araştırma için bir alt küme seçmek zorunda olmadan genomun protein kodlayıcı bölgelerinin komple kümesinin araştırılmasını sağlar. Tam ekzom dizileme, SNP array veya tekli lokus tekrar dizileme çalışmaları gibi yaygın, nadir ve yeni genetik varyasyon araştırması için geleneksel
yöntemleri aşarak, daha önce hiç mümkün olmadığı derecede kodlayıcı genetik varyasyonlarına kapsamlı bir bakış sağlar.


CentoXome® :: Centogene’nin Tam Ekzom Dizilemesi

CentoXome® Gold

En çekici fiyata en yüksek tıbbi kalite: Tam Ekzom TRIO testi

İlk önceliğimiz en yüksek kalitede genetik testlerini dünyanın her yerinde sunmaktır. Ayrıntılı bir sağlık
raporu  birlikte tam ekzom TRIO testi olan CentoXome® Gold'un yeni piyasaya sürülüşünü ilan etmekten gururluyuz.

CentoXome® Gold - Ana Özellikler:

 • En çekici fiyata 45-60 günlük geriye dönüş süresi
 • TRIO dizileme (hastanın kendisi ve anne babası)
 • yaklaşık %95 hedef bp, 70-100x ortalama kapsamda > 10X kapsamlı
 • Vakaların > %60'ında bildirilebilir varyant
 • Centogene’nin tescilli varyant veritabanı CentoMD® kullanarak sağlık raporu oluşturma
 • CAP, CLIA ve ISO sertifikasyonu ve akreditasyonu

CentoXome® Platinum: en yüksek gereksinimlerin karşılanması

Bazı vakalar acildir (örn. doğum öncesi testler) ve özellikle ayrıntılı bir kapsama gerektirir. CentoXome® Platinum hizmeti, aşağıdaki ilave eşsiz kalite özelliklerine sahiptir:

 • yaklaşık %95 hedef bp, 100-130x ortalama kapsamda > 20X kapsamlı
 • 15 günden az ekspres geriye dönüş süresi

Centogene'de tanısı konulan birkaç bin tam ekzom vakası, CentoXome®'in gerçek ve kanıtlanmış klinik
faydasını göstermiştir. En önemlisi, her hasta testinde faydalandığımız geniş bir tıbbi deneyim biriktirdik. Tıbbi tanı sürecinde bilgilendirilmiş karar alma sürecinin hastanın hayatı üzerinde kritik bir etkisi olabilir; bu nedenle bu birikmiş bilgiyi sizinle paylaşmak istiyoruz.

Tam ekzom dizileme ne zaman gereklidir?

Bazı hastalar için semptomlar kombinasyonu, belli tek bir genetik neden üzerinde büyük bir kesinlikle odaklanılmasına izin vermez. Bu nedenle tıbbi cevaplar ancak, komple kodlayıcı bölgeyi, yani tam ekzomu dizilemekle elde edilebilir. Aşağıdaki hastalıkları bulunan hastalara tam ekzom dizileme endikasyonunu özellikle tavsiye ediyoruz:

 1. epilepsi;
 2. nöro-gelişimsel bozukluk;
 3. kemik hastalığı;
 4. metabolik bozukluk;
 5. kardiyomiyopati;
 6. boy kısalığı;
 7. kompleks dismorfi;
 8. SCID;
 9. immünolojik bozukluk;
 10. demans;
 11. otizm;
 12. körlük.

Ayrıntılı bilgi, vaka çalışmalarımız ve bilimsel yayınlarımızda bulunabilir.

Tam ekzom dizileme, neden tek gen veya panel dizilemeden daha iyidir?

Karmaşık ve belirsiz semptomlarda birkaç tek geni veya gen panelini araştırmak maliyetli ve uzun sürelidir. Dahası gecikmiş tanı, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Tam ekzom dizileme, daha hızlı ve daha maliyet etkin bir tanısal çözüm olanağı vererek bütün genler hakkında bilgi sağlar.

Neden Centogene?

Centogene, nadir hastalıklar ve onkoloji yatkınlık testleri için genetik verilerin işlenmesi ve klinik olarak
yorumlanması konularında dünya lideridir. 10 yılı aşkın deneyimimizin yanında halihazırda binlerce tam
ekzom vakası işledik. Açık biçimde yapılandırılmış, derinlemesine sağlık raporları ve ortaklarımızla sağlam işbirlikleri de hizmetimizin ana bileşenlerini oluşturur. Centogene, en yüksek tıbbi kalite standartlarına uyar zira süreçlerimiz ve laboratuvarımız CAP/CLIA akreditelidir ve gerçekten klinik olarak uygun test sonuçları sağlamak için de her zaman fazladan çaba göstermeyi vaat ediyoruz.

Hastalık geçmişi ve raporlama

Tam ekzom dizileme için spesifik ve ayrıntılı klinik bilgi elde etmek zorunludur. Herhangi bir klinik veya tıbbi bilgiyi – hastanızın aile geçmişi dahil – gizlemek test sonuçlarını ve bunların yorumlanmasını
etkileyebilir.

Genetik testlerde belli bir sonucun yorumlanması, genellikle kalıtımın yapısına (otozomal dominant,
otozomal resesif, x-bağlantılı, vs.) bağlıdır. Özellikle de henüz tarif edilmeyen varyasyonlar veya henüz ayrıntılı olarak kategorize edilmeyen hastalıklar için kesin kalıtım yapısını anlamada zorluklar olabilir.

Bu nedenle verileri doğru biçimde yorumlayabilmek için her zaman ayrıntılı bir aile geçmişine ve şecereye ihtiyacımız vardır.

Mutasyon Veritabanımız (CentoMD®) dünya çapındaki bir hasta kohortundan gelen 100.000'den fazla
mutasyon ve klinik anlamı henüz kesin olarak bilinmeyen varyantın (VUS) sistematik biçimde hazırlanan dokümantasyonunu içerir. CentoMD® ile, klinik yorumu güçlendirerek bulguları kapsamlı bir sağlık raporuna aktarma gerekliliğini ele alan bir araç sunuyoruz.

Bu şekilde, tanı kalitesi ve tutarlılığı önemli ölçüde iyileşirken hastalarınızın tedavi seçenekleri de olumlu yönde etkilenir.

CENTOGENE, “ACMG Rastlantısal Bulguların Raporlanması için Öneriler”e uygundur ve bir hastalığın
sebebiyle doğrudan ilgili olmayan ve ACMG yönergelerinde (buradan indirin) yer almayan bulgular hakkında rapor sunmaz.


İlave bilgi

CentoXome® broşürümüzü indirmek için buraya tıklayın.

CentoXome® el ilanımızı indirmek için buraya tıklayın.

CentoXome® talep formumuzu indirmek için buraya tıklayın.

 

Başka sorularınız varsa testten önce ve sonra sunduğumuz tıbbi danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bize +49 381-203652-222 nolu telefondan veya eposta üzerinden ulaşabilirsiniz.


Başka sorularınız varsa testten önce ve sonra sunduğumuz tıbbi danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bize +49-381-203652-222 nolu telefondan crd@centogene.com adresine bir eposta gönderin.
Got Some Feedback?